مریم

مریم

گیلان - رشت

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

کتاب touch stone جلد یک (قرمز) رو دارم با سفیر تمام میکنم. البته فقط یک ترم رفتم (از آخرین یونیت های کتاب با موسسه بودم). قصدم اینه که کتاب top notch یا american english file رو شروع کنم. هدفم جدی هست و میخوام پارتنرم کاملا در فضای درس باشن.