سمیرا میلانی

سمیرا میلانی

---
---
سن : 29
خانم
انگلیسی
متوسط

سطح کیک استارت 2روزی 1 ساعت تا 3 ساعت میتونم زمان بزارم چون میخوام هرچه زودتر یاد بگیرم خستگی ناپذیر ها پیام بدید به پیشرفت همدیگه کمک کنیم