مهسا دانش

مهسا دانش

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام برای تقویت و ارتقا listening & speaking دنبال پارتنر هستم. سطح خودمم متوسطه