حدیث بخشی

حدیث بخشی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سلام . 

به یک پارتنر زبان آلمان در سطح A2 نیازمند هستم که هدف کمک کردن به یکدیگر در صحبت کردن  باشه 

گرامر تا پایان سطح B1 بلد هستم .