بابک

بابک

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای تقویت اسپیکینگ اینجا هستم، سطح زبانم متوسط است.