حمید صالحی

حمید صالحی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

42 ساله

پارتنر زبان

روسی

میخوام زبان روسی یادبگیرم