بشیر نظری

بشیر نظری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

19 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال پارتنر هستم. کتاب تاج استون ۱ آخرین ترم ش هست که  میخونم . سطح  Elementary