امیرحسین

امیرحسین

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط