محمدرصا

محمدرصا

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان آموز سطح upper intermediate 

برای تقویت اسپیکینگ و آشنایی با ایده های جدید دد در موضوعات مختلف