حسین

حسین

قزوین - قزوین

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یک پارتنر برای سطح intermediate و Upperمیخوام بیشتر برای speaking