نگار

نگار

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام

سطح زبان انگلیسیم upper intermediate ه و دوست دارم با دیگران مکالمه انگلیسی داشته باشم تا هم بتونم به بقیه کمک کنم و هم خودم بیشتر پیشرفت داشته باشم.