شهرام

شهرام

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دانشجوی دکترا هستم و سطحم مقدماتی هست و برای مهاجرت نیاز به یادگیری زبان دارم