سعید

سعید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام 

به دنبال پارتنر زبان هستم ‌و کسانی که‌منظم‌هستند و بابرنامه پیام‌بدهند .