علیرضا

علیرضا

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبان من preintermediate  کتاب face to face هست 

روزانه ۱ ساعت وقت برای تمرین گذاشتم