پروانه ایمانی بصیرت

پروانه ایمانی بصیرت

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من معمولا تایم ۸ شب به بعد میتونم تمرین کنم 

همین طور ساعت ۱ ظهر تا دو 

هدفم بهبودی spesking است