مصطفی

مصطفی

گیلان - رشت

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تازه شروع کردم دنبال پارتنر زبان هستم

زمان رو باهم هماهنگ میکنیم