بهار وصال

بهار وصال

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم intermedaite هست و دنبال پارتنر زبان هستم که باهم speaking و writing کار کنیم ۴ یا ۵ روز در هفته ساعت ۹ شب تا ۱۱