جمشید

جمشید

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

52 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

طول روز بین ساعت 11و 12 ظهر تمام هفته بجز تعطیلیها