فاطمه مرادی

فاطمه مرادی

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

19 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای تحصیل میخوام به خارج از کشور برم و سطح زبانم مبتدی هستم و میخوام به سطح پیشرفته برسم