مصطفی ظفری

مصطفی ظفری

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای تمرین اسپیکینگ، سطح من اپر انترمدیت است و دنبال پارتنر هم سطح خودم میگردم که در هفته ای دو روز تمرین داشته باشیم