رسول نعیمی

رسول نعیمی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

52 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دارم تلاش میکنم که خیلی سریع صحبت کردن به زبان انگلیسی را یاد بگیرم