محمد طیبی زاده

محمد طیبی زاده

قم - قم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دانشجوی ترم آخر مهندسی تکنولوژی الکترونیک