زانیار

زانیار

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال یک پارتنر برای یک دوره فشرده هستم. ترجیحا اینترمدییت باشه