مهدی حسین خو

مهدی حسین خو

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

هدفم تحصیل در آلمان هست