سمیرا میلانی

سمیرا میلانی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح کیک استارت 2
روزی 1 ساعت تا 3 ساعت میتونم زمان بزارم چون میخوام هرچه زودتر یاد بگیرم 
خستگی ناپذیر ها پیام بدید به پیشرفت همدیگه کمک کنیم