علی بیدرانی

علی بیدرانی

کرمان - بم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

42 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم تقریباً متوسط  هدف اصلیم صحبت کردن و فهمیدن انگلیسی... عاشق زبانم