سجاد خشنود

سجاد خشنود

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

پارتنر زبان انگلیسی برای ایلتس 

سطح 6.5  هستم

امتحانم ۲۵ دی هست