امید رضا عفیفی

امید رضا عفیفی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

من مدرک b1 ösd  دارم و کتاب اول b2 sicher رو خوندم و بدنبال کسی که در این سطح باشه میگردم  و بتونیم در ساعت های توافقی با هم در مورد موضوعات کتاب صحبت کنیم .