نیما عالی نژاد

نیما عالی نژاد

تهران
شهریار
سن : 29
آقا
انگلیسی
متوسط

یک ماه دیگه آزمون دارم
برای اسپیکینگ نیاز به پارتنر دارم
سطح عمومی زبان متوسط به بالا
اسپیکینگ پایین تر از متوسط