مرتضی زمانی

مرتضی زمانی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

 تمایل دارم توانایی صحبت کردنم به انگلیسی را ارتقا بدم.