یاسمن

یاسمن

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

کسی که برنامه ریزی داشته باشه