مهدی

مهدی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

زبان انگلیسی و آلمانی