سارا

سارا

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح upperintermediate هستم و پارتنری میخوام که کتاب speak now رو درس به درس باهم کار کنیم. فقط صبح ها وقت آزاد دارم