آرزو حاتمی

آرزو حاتمی

البرز - کرج

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

46 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم متوسطه _ روزی ۱/۳٠ میتونم وقت بذارم