نظام مسروری

نظام مسروری

آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف آزمون آیلتس هست و وقت صجبت کردن با پارتنر از ساعت 22 به بعد