محمد اسکندری

محمد اسکندری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط.  تقویت اسپیکینگ و دایره لغات برای آزمون آیلتس