کامران حسینی

کامران حسینی

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم متوسط (5.5 ایلس) و نیاز دارم به مکالمه بیشتر برای گسترش دایره لغت و تثبیت دانستنی های گذشته. در تلاشم خودم برای ازمون ایلس اماده کنم جهت مهاجرت.برنامه و ساعات مکالمه با همفکری پارتنر می تواند هماهنگ شود.