امیر شمس

امیر شمس

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

52 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای یادآوری و ارتقاء سطح مکالمه