محسن حیدری

محسن حیدری

البرز - فردیس

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دوست دارم مترجم داستان و تاریخ بشم

سطح متوسط

روزی نیم ساعت