علی زارعی

علی زارعی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

فرانسوی

لطفا اگر کسی از پایه میخواد شروع کند،اطلاع بدهد.

هدف در ابتدا رسیدن به سطح A1