محمدرضا صفرزاده

محمدرضا صفرزاده

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من ۲۵ سال زبان خوندم