رضا امیری

رضا امیری

یزد - یزد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هفته‌ای دوبار من کرید ۳ مدرسیه لینگومی هستم