شهرام باباپور

شهرام باباپور

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

اماده برای گرفتن مدرک زبان