نیما عالی نژاد

نیما عالی نژاد

تهران - شهریار

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یک ماه دیگه آزمون دارم

برای اسپیکینگ نیاز به پارتنر دارم

سطح عمومی زبان متوسط به بالا

اسپیکینگ پایین تر از متوسط