پریا رمضانی

پریا رمضانی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من زبانم در سطح مقدماتیه