کیانا فرخ

کیانا فرخ

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

پارتنر برای GRE نیاز دارم