کمال

کمال

تهران
تهران
سن : 42
آقا
انگلیسی
متوسط

درود،سطح متوسطم باید ایلتس بگیرم ب جهت مهاجرت.دنبال ی پارتنر هستم برای تقویت مهارت های listening & speaking