علیرضا صفوی

علیرضا صفوی

زنجان - زنجان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تازه فارغ التحصیل ارشد رشته مکانیک شدم و انگیزه قوی برای گرفتن مدرک آیلتس دارم.

سطحم متوسط.

هر کس پایه بود، بسم ا...