علی احمدی زاده

علی احمدی زاده

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط، ارشد منابع آب