ساره طاری

ساره طاری

تهران
تهران
سن : 38
خانم
انگلیسی
متوسط

سطح کمی بالاتر از مبتدی بعد از ظهر جهت تقویت صحبت کردن